SOS Детски селища България е организация за социално развитие, която гарантира правото на всяко дете да има семейство и да расте в среда на любов, уважение и сигурност.

Тогава, когато умеем да разбираме травмата, знаем как да се справим с нея

10/10/2021 – Децата, които са се сблъсквали с физическо или емоционално насилие и неглижиране от страна на от хората, които е трябвало да се грижат за тях и да ги защитават, често преживяват травма. Ако травмата бъде разпозната в ранна възраст, децата могат да си разработят свои механизми, които ще им дадат възможност да се възстановят от преживяването и ще подкрепят развитието им.

Въпреки това, хората, които полагат грижа за деца и други специалисти, работещи с деца, често не получават достатъчно добра подготовка и обучение за прилагане на подходи и практики за работа, които взимат предвид преживяната травма. Проектът „Сигурна среда, успяващи деца. Въвеждане в различните форми на алтернативна грижа на подход за работа с деца, съобразен с преживяна травма“  се стреми да запълни този пропуск, като осигури обучения на специалистите, които работят с деца и младежи в грижа и повиши информираността относно травмата при децата, нейното въздействие и последици.

Според проучване, направено във Великобритания над половината от децата и младежите в алтернативна грижа са били неглижирани, 37% от тях са преживели домашно насилие в биологичните си семейства, а една трета от тях са имали родител, който злоупотребява с вещества.

„Децата и младежите, израснали в алтернативна грижа, са изправени пред специфичен вид травма, която наричаме комплексна травма. Тя се причинява от многократни неблагоприятни преживявания. Ако това се случи по време на детството, то може да причини уязвимост и да повлияе на развитието на детето“, обяснява Любош Тибенски, психолог, работещ като програмен съветник за SOS Детски селища в Европа, Близкия изток и Централна Азия.

Използвайки последните изследвания в областта на травмата и практическата експертиза, подходът за травма-ориентирана грижа дава възможност на специалистите, включително лицата, полагащи грижи, да разпознават травмата, да се научат как да реагират по подходящ начин и да създават подкрепящи взаимоотношения, от които децата и младите хора се нуждаят, за да се възстановят и развиват пълноценно.

“Когато разберем какво представлява травмата и как тя може да повлияе на живота ни, е по-лесно да разработим собствени механизми, за да се справим с нея и да подходим към тази болезнена тема“, казва Иван, 20-годишен младеж от Хърватия, израснал в алтернативна грижа. Хората, които работят с деца и младежи, обучени да прилагат травма-ориентирана грижа могат да предизвикат осезаема промяна в живота на децата. „Това може да помогне на децата и младежите да бъдат по-открити с хората, които се грижат за тях, когато разберат, че те имат познания и умения за работа с травма“, обяснява той.

Проектът „Сигурна среда, успяващи деца. Въвеждане в различните форми на алтернативна грижа на подход за работа с деца, съобразен с преживяна травма“ е съ-финансиран  от Програма Права, равенство и гражданство на ЕС и изпълняван от Междунардоната организация SOS Детски селища заедно със SOS сдруженията в Белгия, България, Хърватия, Сърбия, Унгария и Гърция и в партньорство с Центъра за върхови постижения в областта на закрилата на децата CELCIS, Великобритания. Неговата цел е да осигури на лицата, полагащи грижа за деца и младежи, инструменти и знания, необходими за разбиране на травмата и справяне с нуждите на децата, засегнати от нея.

Проектът предоставя задълбочено обучение на тема травма в детска възраст за професионалисти, които пряко работят с деца и младежи в алтернативна грижа, което им дава възможност да използват подхода, съобразен с преживяна травма в своята ежедневна работа.

„Настаняването в алтернативна грижа, вместо просто да ви осигури място за живеене, също трябва да обърне внимание и на психичното здраве на децата. По-лесно е да се справим с травмата в ранна възраст, като част от процеса на израстване, отколкото да оцелеем в зряла възраст с всички тези проблеми“, казва Йоана, 26-годишна млада жена от Гърция, която е живяла в алтернативна грижа.

„Но не само това! За да се направи промяна в живота на децата, всички хора, които ги подкрепят, трябва да бъдат единни в работата си, включително учители, съдии и лекари“, добавя Любош Тибенски, който също е част от Европейската експертна група, подкрепяща проекта.

Освен обученията, проектът се фокусира и върху повишаване на информираността чрез програма за електронно обучение, която се стреми да осигури на специалисти от социалния, образователния, здравния и правосъдния сектор  по-добро разбиране и идентифициране на неблагоприятния опит в детството и неговото въздействие върху развитието на децата. Курсът ще бъде достъпен на всички езици на държавите, участващи в проекта от 10 октомври 2021 г., съвпадащ със Световния ден на психичното здраве. Може да започнете курса на този адрес: (e-learning programme)

Всички ние си поставяме за цел да подкрепяме децата и младежите да пораснат уверени и независими възрастни, които живеят и се развиват пълноценно. Неразрешените травми и психологичните проблеми могат да доведат до отпадане от училище, трудности при намиране и задържане на работа, както и злоупотреба с вещества. Ето защо, да бъдем информирани за травмата и нейните проявления, допринася за това младите хора да имат бъдещето, което всички желаем те да имат“, завършва Любош Тибенски.

 

Вижте повече:

https://sosbg.org/sos-detski-selishta-startira-nov-proekt-sigurna-sreda-za-uvereni-detsa  

Международната страница на проекта: “Safe Places, Thriving Children” web page: https://www.sos-childrensvillages.org/trauma-informed-practices

Ръководство за травма ориентирана грижа може да изтеглите от тук: https://sosbg.org/content/uploads/2021/05/Praktichesko-rukovodstvo-final.pdf

 

 

 

 

X