SOS Детски селища България е организация за социално развитие, която гарантира правото на всяко дете да има семейство и да расте в среда на любов, уважение и сигурност.

Становище по Законопроект за отмяна на Закона за социалните услуги, 954 01 76 от 06.11.2019 г. и по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за социални услуги, 954 01 81 от 21.11.2019 г.

03/12/2019 – Сдружение SOS Детски селища България подкрепи писмо от 49 граждански организации до правителствени институции във връзка с два внесени в НС законопроекта, съответно за отмяна и за изменение и допълнение на Закона за социалните услуги. Сдружението участва активно в работните групи за създаване на Закона, както и на поднормативни документи към него. Писмото отразява тревогата на множество граждански организации за съдбата на реформата в социалните услуги, от която силно зависи и работата на нашата организация за щастието, благоденствието и правата на деца и семейства в риск.

Становището може да прочетете тук