SOS Детски селища България е организация за социално развитие, която гарантира правото на всяко дете да има семейство и да расте в среда на любов, уважение и сигурност.

SOS Центърът ни за обществена подкрепа в Перник с тренинг на тема „Доверието“

03/12/2018 – На 20 ноември екипът на SOS Центъра ни за обществена подкрепа в гр. Перник проведе тренинг за учениците от осми клас на технологична професионална гимназия „Мария Кюри“ в града.

Той беше организиран по заявка на ръководството на училището с идеята децата да видят един по-раздвижен начин за поднасяне на информация. В тренинга бяха включени игри и упражнения, които провокираха мисленето на децата в посока: На кого се доверяваме? Как се случва това? Има ли хора, които веднага заслужават доверието ни, защото са облечени в униформа или защото са ни ръководители, началници и т.н.? Как  доверието е намерило място в колектива на децата, които са в един клас само от няколко месеца? Какво влияе на този процес и има ли екипност в класа?

Темата за доверието бе разработена така, че да провокира мисленето на децата и главните изводи да идват от тяхна страна. Всички участваха наравно в процеса – нямаше я обичайната за училището дистанция учител-ученик. Обратната връзка от децата е, че този начин на комуникация с тях много има харесва и желаят да има и други такива инициативи по теми, които също са им близки като например „Приятелството“.

X