SOS Детски селища България е организация за социално развитие, която гарантира правото на всяко дете да има семейство и да расте в среда на любов, уважение и сигурност.

SOS Центърът ни за обществена подкрепа в Перник продължава с консултации по телефон и скайп

25/03/2020 – Дейността на ЦОП Перник също продължава, макар и в друг формат, продиктуван от вихрещата се пандемия, която застрашава всички нас, но най-много най-уязвимите хора.

В момента SOS Центърът работи с 54 деца, 55 родители от 43 семейства. За периода от 16 март до 24 март са направени контакти по телефон или скайп с всички потребители на услугата – и всички са здрави.

Социалните ни работници, психологът и педагогът ни по график провеждат консултации веднъж седмично с родителите и децата от всяко семейство. В настоящия момент изготвят планове за работа по време на извънредната ситуация. Дейностите в тях се обсъждат и съгласуват с родителите и децата, а те, от своя страна, активно се възползват от предоставената им възможност да споделят проблемите си и да получават насоки и подкрепа от специалистите, работещи със семействата им.

„В условията на пандемията, причинени от коронавирус, за нас е важно да се погрижим за здравето на децата и семействата, които подкрепяме. Това може да стане само като ограничим професионалните и личните си контакти, като апелираме към тях да си останат вкъщи и да спазват строга хигиена“, коментира Димитрина Димитрова, Ръководител на SOS Центъра за обществена подкрепа в Перник.

 

X