SOS Детски селища България е организация за социално развитие, която гарантира правото на всяко дете да има семейство и да расте в среда на любов, уважение и сигурност.

SOS Центъра ни за обществена подкрепа „Шанс“ в София провежда обучение сред първокласници


31/03/2021 – Част от екипа на столичния ни SOS Център за обществена подкрепа „Шанс“ започна провеждането на двумесечно обучение сред първокласниците от два класа от 148 ОУ „Професор д-р Любомир Милетич“. Програмата се осъществява от двама социални работника и психолог от SOS Центъра ни за обществена подкрепа. Груповото занимание има за цел да формира умение в децата за разпознаване на всяка ситуация, в която се чувстват притеснени или несигурни, като например чувство на стрес, тормоз или заплаха. 

В тези четири срещи децата чрез игрови техники, ролеви игри, рисуване и дискусия имаха възможност да развиват своята емоционална интелигентност, съпричастност и чувство за безопасност. Беше развивана тяхната устойчивост, насърчавано е положителното чувство за себе си. С децата разговаряхме за техните права и отговорности и правото на всеки да се чувства в безопасност по всяко време.

Тренингът обхваща различни сфери от детското развитие. Някои от поставените цели са: подрастващите да придобият умения за разпознаване на чувствата и разбиране на границата между правата и отговорностите. Важно е децата да могат да разпознават кога има реална заплаха за тях и към кои хора своевременно могат да се обърнат и да им се доверят.

Обучението е съобразено с всички държавни разпореждания и бързо променящите се противоепидемични мерки във връзка с COVID-19. Дейностите се провеждат, както в присъствен, така и в дистанционен формат. Планирано е програмата да бъде двумесечна и дейностите по нея да се проведат през март и април. Тренингът се провежда всяка седмица, а начинът на поднасяне на информация е съобразен с календарната възраст на децата. Класните ръководители активно съдействат на обучителите от ЦОП „Шанс“ и се включват при поставянето и изпълнението на практически задачи и дискусии сред децата.

X