SOS Детски селища България е организация за социално развитие, която гарантира правото на всяко дете да има семейство и да расте в среда на любов, уважение и сигурност.

SOS Център за обществена подкрепа „Шанс“ гр. София с нов адрес

24/04/2018 – На 23 април се проведе официалното откриване на новата сграда на SOS Центъра ни за обществена подкрепа „Шанс“ в гр. София. Новият адрес е ул. „Спътник“ № 4, офис 2, ж.к. „Христо Смирненски“ (Слатина). Капацитетът на центъра е 60 деца. В него се предоставят консултации и услуги за превенция на раздяла на деца с биологичните им родители, както и подкрепа на семействата. Спецификата на ЦОП „Шанс“ е, че работи с няколко училища в София за овладяване на агресивното поведение на учениците.

Събитието откри г-жа Росица Димитрова, Заместник-министър на труда и социалната политика. Тя се обърна към екипа на SOS Центъра с думите: „За нас е важно да успеете да намерите начина за работа в училище, за да може този модел да бъде в подкрепа на педагогическите екипи и децата“. Тя подчерта, че при изработването на план за работа с детето и семейството трябва да бъдат включени и експертите от отделите „Закрила на детето“. „Междуинституционалното партньорство е изключително важно, а институциите трябва да се „въртят“ около децата. Центровете за обществена подкрепа са настоящето и бъдещето, което е пред нас. По-добре да инвестираме в превенция, отколкото да инвестираме след това в деинституционализация“, допълни зам.-министър Димитрова.

На събитието присъстваха и представители на държавни институции, органи по закрила на детето, Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към община Слатина, както и представители на НПО, с които SOS Центърът си партнира.

ЦОП „Шанс“ се ръководи от мисията на Сдружение SOS Детски селища – всяко дете има семейство и расте в среда на любов, уважение и сигурност. SOS Центърът има регистрация към Агенция за социално подпомагане и лиценз от Държавна Агенция за закрила на детето за предоставяне на социални услуги в общността за деца. Работи с направления, издадени от Дирекция „Социално подпомагане“, както и по заявки на родители.

Предоставяните услуги са насочени към превенция на изоставянето; подобряване качеството на живот и социалното включване на деца от уязвими групи; развиване на родителски умения в контекст на родителски конфликти; възрастови кризи в детското развитие, проявявано неприемливо поведение при деца, затруднения в ученето и др. Екипът подкрепя кандидат-осиновителски и осиновителски семейства. Част от дейностите включват мобилна работа на терен, социално придружаване и застъпничество; материална подкрепа за покриване на базисни нужди и нужди от социализация.

Всички услуги в Център за обществена подкрепа „Шанс“ са безплатни за потребителите.

Контакти:

Адрес: Ул. Спътник № 4, офис 2

ж.к. Христо Смирненски (Слатина)

гр. София

Градски транспорт:

  • трамваи 20, 23 до спирка „Кв. Гео Милев“
  • автобуси № 1, 3, 5, 6, 11, 75 до спирка „Автостанция Гео Милев“ (обръщало)
  • автобуси и тролеи до хотел Плиска и 15 мин. пеша в посока бул. „Шипченски проход“
  • възможност за паркиране в близост

Телефон за контакт: 02/981 51 58; 089 987 37 53; 087 812 08 27

e-mail: boryana.rashkova@sosbg. org

site: www.sosbg.org

X