SOS Детски селища България е организация за социално развитие, която гарантира правото на всяко дете да има семейство и да расте в среда на любов, уважение и сигурност.

SOS приемни семейства обсъдиха работата с настанените при тях деца

21/02/2018 – На 13.02.2018 г. в Сдружение SOS Детски селища България се проведе среща на приемните семейства от София, които Центърът по приемна грижа на Програма SOS Детско селище София – Перник подкрепя. В рамките на проект „Приеми ме 2015“ Сдружение SOS Детски селища България е партньор на Столична община и Агенцията за социално подпомагане заедно с фондация „За Нашите Деца“ и Институт за социални дейности и практики.

SOS приемните родители бяха запознати от г-жа Нина Тодорова, съветник семеен тип грижа в SOS Детски селища България, с Политиката за защита на детето на международната организация. Коментирани бяха процедурите за закрила на детето от насилие и конкретните контактни лица за сигнализиране при случаи на насилие. Всички получиха и детската версия на политиката с призив децата да бъдат запознати с нея.

SOS Приемните родители обсъдиха със социалния работник от Областния екип по приемна грижа Гергана Видинова и директора на Програма SOS Детско селище София – Перник Мариян Дянков и нуждите от кандидати за нови приемни родители и предстоящата кампания за набирането им.

На срещата бяха обсъдени и множество въпроси, свързани с ежедневието на децата, настанени в SOS приемните семейства и нуждите им.

X