SOS Детски селища България е организация за социално развитие, която гарантира правото на всяко дете да има семейство и да расте в среда на любов, уважение и сигурност.

SOS Обучителният ни център в действие

01/12/2020 – Първото обучение през онлайн платформата на SOS Обучителния ни център беше проведено в края на ноември. Участваха екипите от SOS Центровете ни за обществена подкрепа в София, Перник, Велико Търново, Габрово и Трявна. Темата на обучението беше „Работа с недоброволни клиенти“. Обучителят Симеон Тодоров съчета теоретичната част с дискусия. Онлайн комуникацията не попречи на нашите колеги да имат продуктивно участие в обучението. Ако искате да разгледате наличните курсове на онлайн платформата ни или да заявите организиране на обучение, може да го направите на https://trainings.sosbg.org/ .

SOS Обучителният ни център е създаден през  2020 г. И предлага обучения в следните области:

 • Права на детето – разбиране и осъществяване правата на детето;
 • Насилие над дете;
 • Превенция на трафик на деца;
 • Подкрепа на младежи, напускащи грижа;
 • Работа с деца, преживели травма;
 • Подкрепа на родители, грижещи се за деца, преживели травма;
 • Овладяване на агресивно поведение при деца и младежи;
 • Защитно поведение;
 • Мобилна социална работа;
 • Превенция на изоставянето;
 • Ранно детско развитие;
 • Предоставяне на социални услуги – Приемна грижа, ЦНСТ, ЦОП, Звено Майка и бебе;
 • Професионална подкрепа – Супервизия;
 • Обучение на кандидати за приемни родители;
 • Обучения за кандидати за осиновители

SOS Обучителният център приема заявки за обучения и подготвя програма за всяко обучение в съответствие с конкретните потребители на заявителя. Обучителният екип е от експерти на сдружението и експерти от партньорски организации.

X