SOS Детски селища България е организация за социално развитие, която гарантира правото на всяко дете да има семейство и да расте в среда на любов, уважение и сигурност.

SOS Обучителният ни център с нови обучения по проект „Сигурна среда, успяващи деца“

09/09/2021 – Сдружение SOS Детски селища продължава изпълнението на дейностите по проект „СИГУРНА СРЕДА, УСПЯВАЩИ ДЕЦА: Въвеждане в различните форми на алтернативна грижа на практики за работа с деца, съобразени с преживяна травма“. Целта на проекта е да представи и въведе подход за грижа в услугите за деца, съобразен с преживяната травма, така че децата и младите хора да бъдат по-добре подкрепени и да се увеличат възможностите за реализиране на техния потенциал.

В периода юни-септември SOS Обучителният ни център проведе първите шест тясно специализирани обучения за професионалисти. Първия модул от обучението преминаха около 105 професионалисти, работещи с деца в социални услуги от градовете София, Габрово, Велико Търново, Трявна, Севлиево и с.Балван. На участниците в обученията беше предоставено разработеното по проекта Ръководство за прилагане на подход за грижа, съобразен с преживяна травма, върху чиито основни принципи и концепции се базират обученията.

Основните акценти на обучението включваха:

  • Разбиране и дефиниция за преживяна травма, еко-модела на Юри Бронфенбренер;
  • Реакции и отговори към травмата – неврологични, биологични, психични; преживяване на комплексна травма; травма в детска възраст и развитието на мозъка;
  • Поливагалната теория на д-р Стивън Порджес;
  • Прозорец на толерантността на Дан Сийгал;
  • Ментализация на Питър Фонаги;
  • Приспособена грижа за деца;
  • Травмата в контекста на привързаността, връзките и взаимоотношенията.

Въпреки утежнената епидемична обстановка в страната от обучителния екип и координаторите на проекта се вземат необходимите мерки и планираните от края на септември нови шест обучения по модул 2 за същите групи участници, ще се проведат съгласно приетата програма. На тях специалистите, работещи с деца ще имат възможност да надградят своите компетенции по темата.

X