SOS Детски селища България е организация за социално развитие, която гарантира правото на всяко дете да има семейство и да расте в среда на любов, уважение и сигурност.

SOS Клубът на приемния родител с приз за значима иновация

29/11/2019 – Клубът на приемния родител във Велико Търново към SOS Детски селища България бе награден с отличителния знак „Аз гарантирам щастливо детство“ на ДАЗД в категорията „Значима иновация”. Награждаването се състоя на тържествена церемония в София на 20 ноември, на която присъстваха Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика, Елеонора Лилова, директор на ДАЗД, Ваня Кастрева, представител на РУО София, както и много официални гости и представители на различни институции, ангажирани в работата с деца.

Центърът по приемна грижа е основан преди малко повече от година, като неговата цел е да подкрепя приемните семейства в грижата, която предоставят за децата. В клуба членуват над 20 приемни родители от община Велико Търново, които вземат участие в ежемесечни срещи за обсъждане на трудности, добри практики и споделяне на опит.

През 2019 г., за втори път Държавната агенция за закрила на детето връчи Отличителния знак „Аз гарантирам щастливо детство“. Основният критерий, по който се присъждат отличията, е приносът в грижата за децата и за дейности и инициативи, допринасящи за създаването на условия за тяхното пълноценно развитие.