SOS Детски селища България е организация за социално развитие, която гарантира правото на всяко дете да има семейство и да расте в среда на любов, уважение и сигурност.

SOS Детски селища стартира онлайн курс „ТРАВМА И АЛТЕРНАТИВНА ГРИЖА: ВЪВЕДЕНИЕ В ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ПОДХОД ЗА РАБОТА С ДЕЦА И МЛАДЕЖИ, СЪОБРАЗЕН С ПРЕЖИВЯНА ТРАВМА“

11/10/2021 – Вчера, в Световния ден на психичното здраве, SOS Детски селища стартира онлайн курс „Травма и алтернативна грижа: въведение в използването на подход за работа с деца и младежи, съобразени с преживяна травма“.

Този курс има за цел да повиши информираността и познанията, свързани с въздействието на преживяна травма върху деца и младежи, настанени в алтернативна грижа. Курсът е в подкрепа на всеки, който може да влезе или е в контакт с деца и млади хора, настанени в грижа. Курсът предоставя разбирането за травмата, въздействието, което тя може да окаже върху живота на децата и младите хора, както и начините за подкрепа на тези, които могат да бъдат засегнати от нея.

Участието в този онлайн курс ще помогне на всеки:

  • Да придобие или подобри разбирането си за преживяна травма от деца и младежи и нейното въздействие върху техния живот;
  • Да идентифицира и разбира по-добре последствията от преживяната травма върху цялостното развитие на децата и младежите в грижа;
  • Да разгледа възможни начини за реакция и отговор към деца и младежи, преживели травма в рамките на своята собствена професионална роля или в качеството си на полагащ грижа за деца и младежи.

Курсът е особено полезен за:

  • Експерти от системата за закрила на детето;
  • Педагогически персонал на всички нива от образователната система;
  • Приемни родители и лица, полагащи грижа за деца и младежи;
  • Експерти от Местни комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни;
  • Професионалисти и експерти от полицията, прокуратурата, съдебната система, които работят с деца;
  • Здравни работници и медиатори;
  • Всяко лице, чиято професионална роля включва работа с деца в грижа.

Този курс е част от по-голям проект, финансиран от ЕС – „Сигурна среда, успяващи деца: Въвеждане на пoдход за грижа, съобразен с преживяна травма”.

Проектът се осъществява в Белгия, България, Хърватия, Гърция, Унгария и Сърбия под координацията на международната организация SOS Детски селища.

Курсът се състои от шест модула със следните теми:

Модул 1: Разбиране на значението на травмата и подходи за работа, съобразени с преживяна травма при деца и млади хора в алтернативна грижа

Модул 2: Разбиране на начините, по които неблагоприятните преживявания и травмата могат да повлияят на деца и млади хора, живели в грижа

Модул 3: Подкрепа за деца и млади хора, живели в грижа и преживели травма

Модул 4: Работа със семейства, които са преживели травма

Модул 5: Подкрепа на деца без придружител или разделени от близките им – бежанци и мигранти

Модул 6: Травма и деца с увреждания и психични разстройства                

Как работи онлайн курса?

Първите два модула са основни и предоставят ключова, базисна информация. След първите два модула може да изберете да преминете и през останалите или само през някои от тях, в зависимост от вашия избор и интерес към темите на модулите.

Всеки модул продължава приблизително 30-40 минути, като вие имате свободата и времето да се обучавате самостоятелно, в удобно за вас време, без да губите прогреса си по модулите, които вече сте преминали.

Онлайн курсът е базиран върху  “Ръководство за прилагане на подход за грижа за деца, съобразен с преживяна травма” , което може да свалите безплатно от тук: https://sosbg.org/content/uploads/2021/05/Praktichesko-rukovodstvo-final.pdf

Всеки от модулите е с интерактивно съдържание, видео, анимации, упражнения, насоки към допълнителни ресурси и тест за проверка на знанията.

За да се включите в онлайн курса е необходимо първо да се регистрирате с потребителско име и парола.

Можете да започнете курса тук: https://childhub.org/bg/online-learning-materials/trauma-and-alternative-care

За повече информация свържете се с нас чрез тези контакти: denitsa.avramova@sosbg.org  и тел: 0876 110682

X