SOS Детски селища България е организация за социално развитие, която гарантира правото на всяко дете да има семейство и да расте в среда на любов, уважение и сигурност.

Бъди активен с кауза!

19/09/2022 – SОS Детски селища България се включва в международния проект IT4SOS. Проектът е специално разработен и насочен към социално отговорните компании от ИТ сектора в полза на SOS каузата “Пълен с обич дом за всяко дете”.

Кампанията интегрира 3 каузи:

  1. Здраве и физическа активност- към служителите;
  2. Еко – към околната среда и въздуха
  3. Социална – инвестиция в пълноценното детство и развитие-към деца и младежи в риск.

За целите на кампанията IT компаниите избират пакет за включване и подписват договор за партньорство със SOS Детски селища България. Като бонус служителите на IT компанията имат право да инсталират приложение (Challenger app), регистрирайки се със служебната си поща.

Challenger добавя информация за включилите се компании и служители, като статистиките в реално време показват:

  • броя на включени служители;
  • Изминати „зелени“ километри на физическа активност
  • спестени CO2вредни емисии

В същността си IT4SOS представлява възможност IT фирмите от България, които се включват в проекта, да направят едно благородно състезание на физически активности! Състезание, както помежду си, така и на международно ниво – в името и за подкрепата на децата в SOS  грижа.

Крайната цел на проекта е не само да подкрепи младежите в 6 SOS семейни домове на SOS Детски селища България ( в София, Велико Търново и Габрово), но и да поощри служителите на IT компаниите да бъдат физически по-активни и да изминават повече километри – независимо пеша или с велосипед.

Проектът IT4SOS е международен и ще се изпълнява до края на 2022 година. На този етап освен България обхваща страните Македония, Хърватия,  Босна и Херцеговина, Косово, Армения, Румъния. Очаква се броят на включените държави да се увеличава през следващите месеци.

За повече информация: 

МАГДАЛЕНА НАЙДЕНОВА 

Експерт корпоративни партньорства 

SOS Детски селища България 

ул. Паскал Тодоров 8а 

1618 София / България 

Мобилен:  +359 (883) 393 329  

magdalena.naydenova@sosbg.org 

X