SOS Детски селища България е организация за социално развитие, която гарантира правото на всяко дете да има семейство и да расте в среда на любов, уважение и сигурност.

SOS Детски селища България организира информационна среща по проект „Сигурна среда, успяващи деца: Въвеждане в различните форми на алтернативна грижа на практики за работа с деца, съобразени с преживяна травма“

12/11/2020 – SOS Детски селища България има удоволствието да Ви покани на информационна среща по проект „Сигурна среда, успяващи деца: Въвеждане в различните форми на алтернативна грижа на практики за работа с деца, съобразени с преживяна травма“, която ще се проведе на 2 декември 2020 г. от 11:00 часа онлайн чрез Zoom.

Децата, които се е наложило да бъдат разделени от своето семейство, преживяват травма като емоционален отговор на тази раздяла, която ако не бъде отработена, може да се превърне в сериозен риск за тяхното бъдещо развитие и израстване. Децата, настанени в алтернативна грижа, са се сблъскали с много стресови фактори, като неглижиране, физическо или психическо насилие, емоционално пренебрегване или дори сексуално насилие. Статистиката показва, че всяко трето дете в алтернативна грижа е преживявало травма.

Целта на проект „Сигурна среда, успяващи деца“ е да осигури на широк кръг от професионалисти, които работят с деца, познанията, инструментите и подготовката, от които имат необходимост, за да помогнат на децата да преодолеят травматичните събития от своето минало. Сред основните резултати, които планираме да постигнем са разработване на e-learning модули, Ръководство за грижа, съобразена с преживяна травма и провеждане на специализирани обучения за професионалисти, които работят с деца в грижа.

На информационната среща ще Ви представим:

  • основните цели и дейности на проекта, екипа и партньорските организации;
  • резултатите от извършено проучване в шестте държави, участници в проекта, изследващо преживявания на деца по време на престоя им в алтернативна грижа и оценка на професионалисти, работещи в социални услуги по отношение на тяхната професионална подготовка за работа с деца, преживели травма;
  • информация за разработените инструменти за онлайн обучение и Ръководство за грижа, съобразена с преживяна травма;
  • информация за предстоящи през 2021 година специализирани обучения.

Моля, регистрирайте се за участие на следния линк:

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUuc-CvqDMuGdfUfIYv4VMH49zb9GJesDVK

След регистрация, ще получите имейл за потвърждение. Благодарим Ви!

Очакваме Ви!

Този проект се изпълнява с финансиране от Европейския съюз по Програма „Права, равенство и гражданство“ (2014-2020). Съдържанието на тази публикация представлява гледната точка единствено на нейния автор, който единствен носи отговорност за нейното съдържание. Европейската комисия не носи отговорност за всяка употреба на това съдържание.

X