SOS Детски селища България е организация за социално развитие, която гарантира правото на всяко дете да има семейство и да расте в среда на любов, уважение и сигурност.

SOS Детски селища България обявява задание за представително социологическо проучване и изработване на публикация

12/04/2018 – В края на 2017 г., Сдружение SOS Детски селища България започна работа по проект за застъпничество и подкрепа на напускащите и напусналите грижа в България – „От грижа към самостоятелност: права и потребности на младежите, напускащи и напуснали грижа в България от 14 до 29 годишна възраст“.

Неговата обща цел е да подобри шансовете за пълноценен самостоятелен живот на младите хора, напускащи и напуснали алтернативна формална грижа в България. Проектът е насочен към положителна промяна за създаване на нова законова и политическа рамка за подкрепа на младежи, напускащи и напуснали формална грижа на възраст от 14 до 29 годишна възраст.

В тази връзка обявяваме задание за представително социологическо проучване и публикация. Тя трябва да представлява подробна картина и задълбочен анализ от възможни решения и препоръки за потребностите и нуждите на младежите от целевата група. Повече за заданието, срока, изследователските задачи и методологията можете да прочетете тук – https://sosbg.org/proekt-za-zastapnichestvo-i-podkrepa-na-napuskashtite-i-napusnalite-grizha-ot-14-do-29-godishna-vazrast-v-balgaria/

Заявяване на интерес до 4 май 2018 г. :

Нина Тодорова, Съветник,

Тел: 0888977186;   nina.todorova@sosbg.org

X