SOS Детски селища България е организация за социално развитие, която гарантира правото на всяко дете да има семейство и да расте в среда на любов, уважение и сигурност.

SOS Детски селища България обявява задание за изработване на Мултимедийна образователна програма за превенция трафика на деца за сексуална експлоатация по проект „Светулка“

23/04/2018 – SOS Детски селища България търси експерти за разработване на Мултимедийна образователна програма за обучение на деца (10-14 години) по проект „Светулка“ за превенция на трафика с деца. Образователната програма е за ученици от 4 до 8 клас и цели да ги запознае с трафика на деца, последиците от него, начините и причините децата да стават жертви на трафик, както и с начините за предпазване.

В образователната програма присъства и модул за професионалисти, които работят с деца в различни социални услуги. Те трябва да се научат да разпознават първоначалните признаци на трафик и да извършват превантивна работа с децата.

Ако заданието представлява интерес за вас, използвайте посочените контакти и се свържете с нас.

X