SOS Детски селища България е организация за социално развитие, която гарантира правото на всяко дете да има семейство и да расте в среда на любов, уважение и сигурност.

SOS Детски селища България – една от организациите с най-адекватна подкрепа към младежите

11/02/2021 – Сдружение SOS Детски селища България беше посочено от децата като една от организациите с най-адекватна подкрепа към младежите, напускащи алтернативна грижа след пълнолетие. Това стана ясно по време на съвместната иницитива на Национална мрежа за децата и Eurochild – „Рапортьори“. За периода ноември 2020 – юни 2021 г. седем екипа от деца изследват седем значими теми, които самите децата определиха като важни за тях и които се заеха да проучат и изследват.

През месец януари рапортьорите в Национален Юрочайлд форум – България (НЕФ) работиха по темата “Напускащите алтернативна грижа след пълнолетие”. Радостни сме и сме горди от факта, че SOS Детски селища България беше посочена за пример – като една от организациите, които полагат най-адекватна грижа за младежите, напускащи алтернативна грижа след пълнолетие. Рапортьорите попитаха за организации и проекти, които се занимават точно с това. 60 % отговарят негативно, че не са запознати. 40 % отговарят положително, давайки за пример „SOS Детски селища“, УНИЦЕФ България и различни форми на социални услуги.

Вижте цялото проучване ТУК

X