SOS Детски селища България е организация за социално развитие, която гарантира правото на всяко дете да има семейство и да расте в среда на любов, уважение и сигурност.

„Шахмат – тренинг за ума“

21/02/2023 – В началото на февруари екипът на SOS Консултативния ни център в Трявна организира ускорен турнир по шах за деца в приемна грижа и деца, които подкрепяме чрез SOS Центъра. Всички те се включиха с голям интерес и дори тези, които тепърва разучаваха правилата на играта, споделиха, че шахът е грабнал интереса им и биха желали да продължават да играят. Целта на турнира беше да се стимулира логическото мислене на децата, тяхната креативност и концентрация.