SOS Детски селища България е организация за социално развитие, която гарантира правото на всяко дете да има семейство и да расте в среда на любов, уважение и сигурност.

Състоя се и третото обучение по проект „Готови за самостоятелност“

15/04/2019 – На 2, 3 и 4 април във Велико Търново се състоя третото обучение по проекта „Готови за самостоятелност. Интегриран подход за развитие на капацитет на млади хора, напускащи грижа и професионалисти, които ги подкрепят“. Темата отново беше „Методи и подходи за осигуряване на пълноценна подготовка и подкрепа на младежите, напускащи алтернативна грижа.“ Присъстваха специалисти, работещи с деца и младежи, от Велико Търново и областта.

В рамките на обучението се дискутираха различни методи за подготовка и подкрепа на младежите, напускащи грижа. Обучители бяха Нина Тодорова, Съветник Семеен тип грижа към Сдружение SOS Детски селища България и Николай Златев, психолог.

Всички участници получиха методическо ръководство. Следващото обучение е на 16, 17 и 18 април в София.