SOS Детски селища България е организация за социално развитие, която гарантира правото на всяко дете да има семейство и да расте в среда на любов, уважение и сигурност.

С предложение за изкуство

27/01/2021 – На 26 януари представители на Фондация „Еко-Флора“ посетиха SOS Детско селище Трявна и проведоха беседа с децата от приемните ни семейства с цел проучване на желаещите за включване в онлайн курсове по изобразително изкуство и керамика. Курсовете се организират и провеждат от самата фондация – като засега това се случва онлайн, а на по-късен етап е възможно те да се провеждат присъствено в новооткритото ателие на фондацията. Ателието се намира на улицата на занаятите в гр. Трявна. Децата се включиха активно в беседата,  проявиха интерес и изразиха желание да участват в курсовете.

X