SOS Детски селища България е организация за социално развитие, която гарантира правото на всяко дете да има семейство и да расте в среда на любов, уважение и сигурност.

С благодарност към Български фонд за жените

 

27/02/2023 – Благодарение на Спешния фонд на Български фонд за жените  и получената подкрепа за периода август 2022 – януари 2023 в размер на 5084 лв., успяхме да предоставим допълнителни средства на настанените в SOS Детско селище Дрен майки с деца от Украйна, бягащи от войната. Средставата са предвидени за продукти, свързани с грижата за тяхното здраве.

Бяха закупени аптечки и лекарства за всяко семейство. Също така,  набавихме хигиенни пакети, в които включихме всички необходими материали за лична хигиена и за хигиената на дома. Средствата спомогнаха и за обособяването на част от интериора и по-точно прекрасни детски килимчета на новата група в SOS Детски център „Дренчета“,  която бе създадена, за да посрещне нуждите от достъп до образование на украинските деца, пострадали от войната.