SOS Детски селища България е организация за социално развитие, която гарантира правото на всяко дете да има семейство и да расте в среда на любов, уважение и сигурност.

Работна среща в рамките на проекта „Стъпки напред и с поглед към звездите“

 10/11/2023 –   На 3 ноември в SOS Детско селище Дрен се проведе среща с дарителите по проекта „Стъпки напред и с поглед към звездите. Децата откриватели в света на  дигиталните технологии и науката.“ 

Гости бяха:  Григор Цанков – председател на фондация Еврика и Християн Христов представител на  Асоциацията  на индистриалния капитал в България. На срещата присъстваха Валерия Георгиева, изпълнителен директор на SOS Детски селища България, както и Веселин Комитов, председател на Управителния съвет на Сдружението. Нашият колега Светлин Азманов  представи проекта с дейностите до този момент, а деца от селището показаха на гостите как работи 3D принтера, който също беше закупен в рамките на проекта. Гостите бяха впечатлени и от множеството организирани работилници за проучване на местните глини в село Дрен и околността.

Проектът „Стъпки напред и с поглед към звездите“ е предназначен за деца и младежи в SOS грижа на възраст от 10 до 18 години. Дейностите по него са различни и са разделени по възрастова група, спрямо нивото на развитие на децата. Проектът има за цел децата и младежите да опознаят света на съвременните технологии, да овладеят специфични умения, да се насърчат да мислят креативно и иновативно. Той трябва да подкрепи цялостното развитие и образованието на децата от нашите програми и услуги чрез организирането и включването им в различни образователни дейности, свързани с наука, технологии, астрономия, почвознание и природни науки.

Подцелите на проекта спрямо различните дейности са: овладяване на практически умения и познания в областта на 3D печата; създаване на Астро-клуб Дрен и популяризиране на астрономията и космонавтиката, както и наблюдение на природни и астрономични явления;

С всички планирани дейности в няколко различни насоки, нашата цел е децата да овладеят начин на мислене, който ще им бъде полезен във всяка една посока на бъдещо развитие, със специфичен фокус върху аналитично и логическо мислене, решаване на проблеми, творчество, креативност и прецизност.

Продължителността на проекта е 12 месеца и ще приключи през май 2024 г. Общата му стойност е 40 800 лева.