SOS Детски селища България е организация за социално развитие, която гарантира правото на всяко дете да има семейство и да расте в среда на любов, уважение и сигурност.

Психодраматично ателие за емоции и въображение във В.Търново

06/11/2023 – През октомври нашето първо ателие приключи. Беше различна  форма на подкрепа за малките любопитковци от Центъра за настаняване от семеен тип на улица „Цветарска“ 13 във Велико Търново. Беше вълнуващо и за децата, и за нашите психолози Мира Ибрямова и Мария Кьосева.

Като метод детската психодрама стимулира спонтанността и креативността на детето, помага му да се справи със свои вътрешни проблеми и конфликти, да работи в група, да изрази това, което не може да формулира вербално, да изпробва нови роли и ситуации. През лятото  нашият екип влезе при децата с това предизвикателство. Дванадесет деца – също. На последната си сесия те вече знаеха: Сега ще ни питате как идваме, как се чувстваме.

На 12 октомври децата си припомниха изминатия път в групата и най-интересните за тях игри. За пореден път използваха загряване с ритъм карти, а после успяха да  дадат и получат обратни връзки за своите умения и качества. Влязоха в  роли на животни и взаимодействаха през качествата на животните, „преживяха буря“ и се учиха да си помагат и да си съдействат. След оцеляването в бурята, децата си направиха парти и изработиха снимково табло на преживяното.

За тях останаха грамотите, за нас – удовлетворението, че можем да правим различни неща, че група деца бяха въвлечени и включени в игрови активности с акцент развитието на техните социални и емоционални възможности.

И сме готови да „отворим“ следващото психодраматично ателие за деца.

А.Добрева

Управител на SOS Консултативен център Светулка