SOS Детски селища България е организация за социално развитие, която гарантира правото на всяко дете да има семейство и да расте в среда на любов, уважение и сигурност.

Продължават обученията по „Защитно поведение“ в рамките на проекта „Опознай света без страх“, финансиран чрез дарителската платформа на Райфайзенбанк България „Избери, за да помогнеш“

10/05/2022 – Продължават обученията по „Защитно поведение“ в рамките на проекта „Опознай света без страх“, финансиран чрез дарителската платформа на Райфайзенбанк България „Избери, за да помогнеш“.

По проекта „Опознай света без страх“ и обученията по защитно поведение, е планирано да преминат 300 деца и младежи. 150 от тях са от училище в София, с което имаме изградени партньорски отношения, а останалите са от семейства, които подпомагаме през SOS Центровете ни за обществена подкрепа в Перник, Велико Търново, Габрово и Трявна, както и деца, настанени в алтернативна грижа.

Активната работа с деца и младежи за разпознаване на опасна и безопасна ситуация, търсенето на помощ от доверени хора, вземането на информирани решения, разрешаване на конфликти без насилие и уважение правата на останалите хора чрез програмата „Защитно поведение“ би спомогнало децата и младежите да се чувстват уверени, силни, овластени, за да имат пълноценен живот и да опознаят света около себе си по безопасен начин.

 SOS Център за обществена подкрепа „Шанс“ в София

През месеците март и април, 2022 г. екипът на Центъра за обществена подкрепа „Шанс“ – София направи 93 обучения в 148 ОУ „Професор Любомир Милетич“. През обученията преминаха 133 ученика от първи до трети клас.  Специалистите представиха всички модули от обучението „Защитно поведение“, „Права и отговорности“, „Ранни предупредителни знаци и небезопасна и безопасна тайна“, „Можем да говорим с някой за всичко без значение какво е то“, „Упоритост и постоянство в търсенето на помощ“, „Публично и лично. Чувство за собственост към собственото тяло и лично пространство“ и „Асертивност“, „Чувства“ и „Всички ние имаме правото да се чувстваме в безопасност по всяко време“. 

SOS Център за обществена подкрепа в Трявна

През месец март, 2022 г. психологът от SOS Център за обществена грижа Трявна проведе две обучения по Защитно поведение, предвидени по проект „Опознай света без страх“. Тези две обучения бяха направени с ученици от трети, четвърти и пети клас от СУ „Петко Рачев Славейков“ и ОУ Проф. Н. Райков“. Участваха 64 ученика като те бяха запознати какви са техните права, как да се предпазят и да сигнализират на доверени хора за опасност, каква е разликата между опасна и безопасна тайна и как да си изградят мрежа от доверени хора.                      

 SOS Център за обществена подкрепа Перник

През месец април, 2022 г. един от социалните работници от SOS Центъра ни за обществена подкрепа в Перник проведе три обучения по Защитно поведение с 50 ученика от първи и втори клас от СУ „Васил Левски“, гр. Брезник. Центърът ни за обществена подкрепа има силно партньорство с училището в града и неизменно присъстват в местната общност като запознават децата с интересни теми, които ще ги научат от малки как да се предпазват, на кого могат да имат доверие, как да направят разлика между добро приятелство или прикрита опасност.