SOS Детски селища България е организация за социално развитие, която гарантира правото на всяко дете да има семейство и да расте в среда на любов, уважение и сигурност.

Продължава записването за новата учебна година 2022/2023 за SOS Детски център „Дренчета“

07/09/2022 – Продължава записването за новата учебна година 2022/2023 за SOS Детски център „Дренчета“. Той предоставя дневна грижа за деца на възраст от 2 години до постъпване в първи клас. Вярваме, че всяко дете заслужава индивидуален подход и затова всяко дете при нас го получава!

За допълнителна информация използвайте следните контакти:

Имейл: drentcheta.center@sosbg.org

Телефон: 0889 826 182