SOS Детски селища България е организация за социално развитие, която гарантира правото на всяко дете да има семейство и да расте в среда на любов, уважение и сигурност.

Предизвикателството STEM

21/11/2023 – Когато ученето е удоволствие, радостта от срещата с неизвестното и страстта към овладяване на нови знания пораждат успех!

За да се впуснем в предизвикателството STEM, най-важното условие е да познаваме децата, техните интереси и силни страни. Важно е да сме наясно какво биха искали да научат или да изследват. Всичко останало е лесно, защото STEM ни въвлича в различни аспекти от всекидневието ни като на игра. Нашата задача като ментори на експерименталните екипи бе да скъсим дистанцията между това, което се учи в училище и живота извън него, да покажем на децата как могат да използват своите умения, да ги интегрират и преплитат в STEM класната стая на SOS Консултативния ни център в Трявна.

Изследователската работа в екип, комуникацията, сътрудничеството, обмяната на знания за Света и елементите бяха  основен акцент в изграждането на кулата от течности, изкуствения сняг, облака в буркан и бисквитените фази на Луната.

Равносметката – ученето е лесно, когато имаме възможност да изпробваме, да експериментираме, да  докосваме, да използваме, да грешим, да поправяме грешките си и да прилагаме знанията си на практика.