SOS Детски селища България е организация за социално развитие, която гарантира правото на всяко дете да има семейство и да расте в среда на любов, уважение и сигурност.

„Потребностите на децата“ – групова работа за родители

09/03/2018 – На 7 март в SOS Центъра ни за обществена подкрепа в Перник се проведе групова работа за родители на тема „Потребностите на децата“. Фокусът беше същността на човешките потребности и в частност потребностите на децата в различните възрасти.

Родителите проявиха голям интерес, оживено задаваха въпроси и искрено споделиха, че до този момент наистина не са отчитали много от потребностите на своите деца. Участниците в груповата работа бяха стимулирани да дискутират въпроси като: „Винаги ли трябва да се съобразяваме с потребностите на детето?“, „Как да постъпим, когато детето се нуждае от разходка навън, а на родителите не им се разхожда?“

X