SOS Детски селища България е организация за социално развитие, която гарантира правото на всяко дете да има семейство и да расте в среда на любов, уважение и сигурност.

ПОСЛЕДНА ПОКАНА КЪМ МЛАДЕЖИ, НАПУСКАЩИ АЛТЕРНАТИВНА ГРИЖА В БЪЛГАРИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СОЦИАЛНА УСЛУГА „ПОДКРЕПА ЗА САМОСТОЯТЕЛЕН ЖИВОТ“

pathways to freedom logo

08/02/2022 – SOS Детски селища България стартира пети, последен кръг на процедурата за подбор на кандидати за получаване на подкрепа за самостоятелен живот. Това е в рамките на проект „Пътеки към свободата: овластяване на младежи от алтернативна грижа да заживеят самостоятелно и пълноценно“, изпълняван от Сдружение SOS Детски селища България и финансиран от Фонд Активни Граждани България по ФМ на ЕИП.

Целта на проекта е да овласти младежи, напускащи алтернативна грижа в България, успешно да започнат самостоятелен живот, чрез предоставяне на нова социална услуга „Подкрепа за самостоятелен живот“. До момента в рамките на проекта сме подкрепили над 100 младежи.

Целта на услугата е да насърчи и да подкрепи старта на младежите в самостоятелния им живот, чрез постигане на психо-емоционална стабилност, устойчива заетост и редовен доход, осигуряване на подходящо жилище, продължаване или завършване на образование, осигуряване на достъп до здравеопазване, и поемане на контрол и отговорност за живота си.

Процедурата за подбор се провежда на няколко етапа за период от 3 години. Настоящият пети и последен кръг на Процедурата ще се реализира в областите София – град, Перник, Велико Търново, Габрово, Пловдив, Стара Загора и Русе.

Настоящата процедура за подбор е с краен срок за подаване на заявления: 4 март 2022 година.

 Пълните насоки за кандидатстване, както и повече информация за процедурата, за услугата, за допустимостта на кандидатите, за реда за кандидатстване и критериите за включване в услугата можете да прочетете тук. Ще се радваме, ако споделите, за да стигнем до повече младежи.