SOS Детски селища България е организация за социално развитие, която гарантира правото на всяко дете да има семейство и да расте в среда на любов, уважение и сигурност.

ПОЩЕНСКА КУТИЯ ЗА БЪДЕЩЕ

 09/01/2023 – В края на миналата година Сдружение SOS Детски селища България стартира кампания „ПОЩЕНСКА КУТИЯ ЗА БЪДЕЩЕ“, чиято основна цел беше да допринесе за успешното социално включване на младежите, напускащи грижа в България. Лице на кампанията бе Гери Турийска, която чрез писмата на успешно реализирали се младежи, подкрепени от SOS Детски селища чрез финансираната от дарители програма „Начало на самостоятелен живот“, апелираше към гражданите ДА НАПИШАТ ПИСМО ДО МИНИСТЪРА с молба за въвеждане на подобна социална услуга в подкрепа на всички младежи, напускащи алтернативна грижа. Новата услуга беше официално представена в рамките на конференцията „Пътеки към свободата“, състояла се на 20 октомври. Кампанията стартира на 26 октомври и продължи до 25 ноември 2022 г.

В резултат на стотиците писма, които гражданите написаха до Министъра на труда и социалната политика с молба за въвеждането на подобна социална услуга, получихме отговор от Зам. министъра Надя Клисурска-Жекова, в което се казва, че „част от основните елементи на нашата програма „Начало на самостоятелен живот“, свързани с подкрепата и насърчаването на младежите в началото на самостоятелния им живот чрез съдействие за продължаване на образованието, намиране на работа, място за живеене, консултиране и съветване относно трудни за тях житейски ситуации, подпомагане на контактите им с институции и други, се прилагат и в сега функциониращите социални услуги за тази целева група.

От Министерството на труда и социалната политика споделят визията ни за целенасочена и специализирана подкрепа за тази специфична целева група, но са на мнение, че за качественото й предоставяне  не е необходимо създаване на отделна социална услуга.