SOS Детски селища България е организация за социално развитие, която гарантира правото на всяко дете да има семейство и да расте в среда на любов, уважение и сигурност.

Посещение в зоопарка

02/10/2020 – На 26 септември зоопаркът в София имаше гости – деца от SOS приемните ни семейства в Перник и Брезник. Денят беше дъждовен, но това не помрачи настроението на децата. Екипирани с якета и чадърчета, те с нетърпение очакваха срещата с животните. За повечето от тях това бе първо посещение на зоопарк София.

По време на разходката децата видяха почти всички животни, които бяха навън: леопарди, мечки, вълци, хипопотам, тигри…  За съжаление закритите части на зоопарка бяха затворени заради корона вируса.  Но тях ще си ги запазим, за следващия път, когато епидемията ще е преминала. Децата си прекараха страхотно и с ентусиазъм разказват на приятелите си от детската градина и от училище за срещата си с животните.

X