SOS Детски селища България е организация за социално развитие, която гарантира правото на всяко дете да има семейство и да расте в среда на любов, уважение и сигурност.

Покана за участие в обучение в София

10/04/2019 – Сдружение SOS Детски селища България Ви отправя покана за участие в обучение на тема „Методи и подходи за осигуряване на пълноценна подготовка и подкрепа на младежите, напускащи алтернативна грижа.“ Обучението е в рамките на проект „Готови за самостоятелност. Интегриран подход за развитие на капацитет на млади хора, напускащи грижа и професионалисти, които ги подкрепят“.

Основните цели на проекта са: подобряване условията на младежите, напускащи алтернативна форма на грижа, подготовка на полагащите грижа: възпитатели, социални работници и професионалисти от сферата на социалните услуги, както и разбиране за всеобхватността на подготовката на младежите за самостоятелен начин на живот. Проектът е международен и е съфинансиран от Европейската комисия, ръководен е от международната организация SOS Детски селища и се изпълнява в още пет европейски държави: Австрия, Естония, Италия, Румъния и Унгария.

Обучението ще бъде реализирано на два етапа, като всяко ще бъде за два дни и половина с промеждутък от 45 дни. Ще бъдат използвани интерактивни методи на обучение, които ще бъдат използвани в директната работа с младежи, които се подготвят за напускане на алтернативна форма на грижа и подкрепата, която им е необходима в адаптационния период след излизането им от грижа.

Обучението ще се проведе от Нина Тодорова, Съветник Семеен тип грижа към Сдружение SOS Детски селища и Николай Златев, психолог. И двамата са с дългодишен опит на обучители в сферата на алтернативната грижа за деца и младежи. Всеки участник ще получи методическо ръководство и сертификат за преминато обучение.
Обучението в София ще бъде проведено в обучителен център ESSENCE на 16-ти, 17-ти и 18-ти април.

За повече информация и записвания, моля свържете се с Катерина Лазова, Координатор Програми към Сдружение SOS Детски селища България на телефон: 0888 805924 или имейл: katerina.lazova@sosbg.org.