SOS Детски селища България е организация за социално развитие, която гарантира правото на всяко дете да има семейство и да расте в среда на любов, уважение и сигурност.

ПОКАНА ЗА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА

22/05/2023 – На 30 май (вторник) от 13:00 до 17:00 часа в EVENT STUDIO 22 ще се проведе информационна среща по проект „Заедно: Работа в партньорство с деца и младежи за по-добро включване на техните права в решения, свързани с преодоляване на последствията от Ковид-19 и други извънредни обстоятелства“.

На срещата ще ви представим в детайли проекта, който има за цел да допринесе за включването на правата на децата в отговор на кризисни ситуации в целия ЕС, като даде възможност на децата и младите хора, живеещи в уязвимо семейно положение и в алтернативна грижа, да участват пълноценно в решения на местно, регионално и национално ниво по всички въпроси, които ги засягат.

Програмата на информационното събитие включва:

  • Представяне на проекта, участниците, дейности и очаквани резултати;
  • Представяне на резултати от проучване сред деца и младежи за нагласите им към детското и младежко участие по обществени въпроси;
  • Представяне на резултати от първите срещи на сформираните към проекта детски и младежки консултативни съвети
  • Следващи стъпки – предстоящи дейности и събития
  • Дискусия

Заповядайте!

Моля, регистрирайте се за участие тук: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSLk3qE5iBqf_Gkgxjb7wO8MwK_vu8AVMT6NCDsu3GjZbx9w/viewform

Очакваме Ви!

Проектът е насочен към деца и младежи, живеещи в алтернативна грижа и в уязвими семейства, както и към професионалистите, които работят с тях (като учители и социални работници) и политиците/законодатели.

 В рамите на проекта ние ще разработим и реализираме:

  • Програма за обучение на връстници за деца и младежи, за да се изгради техният капацитет за пълноценно участие в процеса на вземане на публични решения.
  • Програма за електронно обучение за повишаване на информираността сред лицата, вземащи решения в обществото, и професионалистите, които работят за и с деца и млади хора, за това как да се подобри участието на децата и младежите в застъпнически инициативи.
  • Информационни видео клипове, създадени за деца от деца и младежи, с цел надграждане на знанията им за техните права и как могат да изразят мнението си.
  • Информационни уебинари за професионалисти и лица, вземащи решения, за да повишат знанията си за това как децата и младите хора искат да бъдат включени в отговорите на извънредни ситуации.

Препоръки към съставянето на политики за това как да се подобри участието на децата и младежите при вземането на решения при извънредни ситуации също ще бъдат разработени и популяризирани сред лицата, вземащи решения в България, Унгария, Италия и Испания.

Детското и младежкото участие е неразделна част от всички дейности по проекта. Във всяка участваща страна ще бъдат сформирани национални детски и младежки консултативни съвети, за да се гарантира, че гласовете на децата и младежите, живеещи в алтернативна грижа, и уязвимите семейства се чуват навсякъде. Ролята на тези групи ще включва подкрепа в разработването на програмата за обучение, видеоклипове и препоръки, както и провеждане на обучението за деца и младежи , като обучители на връстници.

Съ-финансирано от Европейския съюз. Изразените тук мнения и възгледи са на SOS Детски селища България и не отразяват непременно тези на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито финансиращият орган носят отговорност за тях.