SOS Детски селища България е организация за социално развитие, която гарантира правото на всяко дете да има семейство и да расте в среда на любов, уважение и сигурност.

Платформата на ЕС за Детско участие проведе първата си работна среща с децата членове под надслов „Създаваме, планираме, участваме“

09/07/2024 – На 27 и 28 юни в Брюксел се състоя работна среща с децата членове на платформата на ЕС за детско участие. Участваха 36 деца от държави в цяла Европа на възраст между 10-17 години. От Сдружение SOS Детски селища България участие взе Мария Костадинова (16 г.), от SOS Семеен дом Мечтатели в София, която има интерес по темата детско и младежко участие и активно участва във всички дейности, свързани с реализирането на това право на децата.

Целта на тази среща беше децата да направят преглед на дейностите и работата по детско участие в Европа, реализирана през последните две години (Работен план на Платформата 2023-2024 г.) и да обсъдят и предложат теми за следващия работен план на Платформата за Детско участие (2025-2026 г.).

Децата имаха възможност да се срещнат и с представители на Европейската комисия, на които зададоха въпроси, свързани бедността и приобщаването на деца от уязвими групи, благосъстоянието и образованието, безопасността онлайн и кибертормоза, изменението на климата и финансирането на дейности за детско и младежко развитие.

Какво беше направено през 2023-2024?

По време на първия ден децата работиха в групи, за да дадат своето мнение за дейностите, свързани с детското участие през 2023-2024. Сред основните теми, които децата обсъдиха бяха:

  • Какви дейности и структури помагат на децата да участват в решенията на правителството в тяхната държава, какви дейности на Платформата харесват децата и какви други дейности биха искали да видят в бъдеще;
  • Информация: какво искат да знаят децата за ЕС и Платформата, какво според тях другите деца трябва да знаят и начините за общуване с децата;
  • Осъществяване на промяна: какво мислят и чувстват децата по отношение на промените, направени от техния принос и как предпочитат това да им бъде съобщено

Какво трябва да се направи през 2025-2026

По време на втория ден децата продължиха работа в групи, като споделяха своите мечти, надежди и предложения за бъдещата работа на групата. Организирана беше брейнсторминг сесия за събиране на всички теми, които децата смятат, че е важно да бъдат обхванати от Платформата.

Децата предложиха шест основни теми, върху които да се съсредоточи работата на Платформата на ЕС за детско участие в идните дни. Това бяха околната среда, войната, образованието, бедността, социалните медии, психическото и физическото здраве.

В края на деня всяка група трябваше да убеди останалите, че тяхната тема следва да бъде с приоритет и за целта групите изготвиха свои плакати и презентации, чрез които представиха основните точки от своята тема.