SOS Детски селища България е организация за социално развитие, която гарантира правото на всяко дете да има семейство и да расте в среда на любов, уважение и сигурност.

SOS Консултативен център (Център за обществена подкрепа), град Велико Търново, стартира своята дейност преди 15 години в партньорство с Община Велико Търново.

Много пътеки бяха намерени, проправени, извървени. През 2022 година ново предизвикателство разкри не прохождана пътека – превенция на сексуалното насилие и злоупотреба, която започва с придружаване на децата и техните родители в света на половото възпитание и култура.

Проведохме онлайн проучване сред родители от Велико Търново. 80 % от анкетираните очертаха своя интерес към обучение по полово възпитание за децата си и за самите себе си, посочвайки, че външният свят става все по-агресивен към децата.

И ето, по тази пътека през 2023 година тръгваме с настоящия ПЪТЕВОДИТЕЛ В СВЕТА НА ПОЛОВАТА КУЛТУРА И ВЪЗПИТАНИЕ, създаден от нашия колега психолог – доктор Иванина Анчева. Нека сме по пътя с пътеводител!

Очакваме ви на официалното представяне на Пътеводителя.