SOS Детски селища България е организация за социално развитие, която гарантира правото на всяко дете да има семейство и да расте в среда на любов, уважение и сигурност.

Първо занятие за ДОБРОТО в детска градина „Пламъче“

16/05/2022 – И през 2022 г. съгласно програмите на общодостъпната социална услуга Обучения в умения, екипът на SOS Центъра ни за обществена подкрепа във В. Търново реализира планираните превантивни дейности, насочени към неприемливо поведение в предучилищна възраст. С програмата „Децата за Добро и Добро за Децата” влязохме при най-големите деца на детска градина „Пламъче” – град Дебелец.

За да бъдем креативни и да подкрепим игрово развиването на нови умения и  модели  на поведение при нетърпеливите 30 деца, повикахме на помощ  плюшените ни помощници – кравата Тъжнук и жабата Грациела. Децата чуха историята за създаването на международната организация, научиха кой е Херман Гмайнер и какво означава SOS KINDERDORF, с интерес „опитаха“ салатата от приказки, която бяхме подготвили и разпознаха добрите герои в нея. Представиха се пред Тъжнук и Грациела и разказаха какви добринки им се случва да правят. Оцветиха вълшебните звезди и сърца, с които гласно си пожелаха да им си случат добри неща. Предстоят им още забавни моменти и учене през игра по темите за толерантност и различие, конфликти и територията на моето тяло.

SOS екипът си тръгна с кънтящи в ушите и душите думи на децата, когато си пожелаваха какво да им се случи:

– мама и тате да не се карат повече;

– мама и тате да играят с мен;

– мама и тате да ме обичат и да бъдем заедно добри

Пожелания, които трябва да адресираме до всички родители, после до вълшебници и центрове за подкрепа.