SOS Детски селища България е организация за социално развитие, която гарантира правото на всяко дете да има семейство и да расте в среда на любов, уважение и сигурност.

Отличие след отличие

16/06/2020 – На 12 юни във Велико Търново се състоя среща, на която всичките ни ръководители на социални услуги в общината бяха отличени за перфектната си работа в условията на извънредно положение. Росица Димитрова, Директор на Дирекция „Социални дейности и здравеопазване“ връчи благодарствени адреси на ръководителите и екипите на социални услуги в общината, от името на инж. Даниел Панов – Кмет на Община Велико Търново и от свое име.

Милка Илиева, Ръководител на SOS Младежкия ни дом „Охрид“ , Биляна Соколова, Ръководител на SOS Младежкия ни дом „Ильо Войвода“, Светлана Момчева, Ръководител на SOS Малкия ни семеен дом „Надежда“ и Албена Добрева, Ръководител на SOS Центъра ни за обществена подкрепа във В. Търново бяха отличени, защото във време на несигурност, те и техните екипи показаха, че приемат професията си като призвание и в тяхно лице потребителите получават нужната подкрепа и внимание.

Oт своя страна SOS приемните ни родители в Трявна също получиха благодарствени адреси от Община Трявна местното училище, защото активно са съдействали в онлайн обучението на децата по време на пандемията.

X