SOS Детски селища България е организация за социално развитие, която гарантира правото на всяко дете да има семейство и да расте в среда на любов, уважение и сигурност.

Открит урок – исторически преход на знанието в класната стая

В последния ваканционен ден SOS консултативния ни център в Трявна се превърна в класна стая за петнадесет деца потребители на SOS центъра ни за обществена подкрепа и деца от приемни семейства в общността.

Идеята на организирания „учебен час“ бе учениците да направят историческа разходка във времето – от килийните училища, през светските и чак до днес. В ролята на учител влезе госпожа Йорданова, социалния ни работник, която разказа на децата за обучението по взаимоучителния метод и провокира любопитството им чрез Рибния буквар с различни поучения, добри съвети и разкази за природата.

В хода на урока децата, според възрастта и интересите си се спуснаха в решаването на логически и занимателни задачи. Изпитаха удовлетворение от резултатите си. Така децата, се пренесоха във времената, когато за поощрение на послушните и знаещите, служели „кавалериите“ – бели табелки с разноцветни панделки и надписи „Мъдър“, „Благонравен“, „Добродетелен“, а за немирните се използвали черни табелки с надписи „Бърборко“ и „Палав“.

В края на „учебния час“, всички участваха в дискусия, опирайки се на думите на дядо Славейков, че „Просвещението е потребно на всякой народ“!

X