SOS Детски селища България е организация за социално развитие, която гарантира правото на всяко дете да има семейство и да расте в среда на любов, уважение и сигурност.

Открит урок на тема „Личен и семеен бюджет“

30/04/2018 – Ученици от 6 клас на ОУ „Неофит Рилски“ в Габрово подготвиха и изнесоха открит урок на тема „Личен и семеен бюджет“. Инициативата е част от проект „Емоциите – спътник за цял живот“, реализиран от екипа на SOS Центъра ни за обществена подкрепа в Габрово. С нагледни видео и интерактивни материали ученици обясняваха на връстниците си понятията: „доходи“, „разходи“, „семеен бюджет“.

Провериха новите знания с тест до колко всеки може да управлява личния си бюджет. По зададени казуси изчисляваха бюджета на различни домакинства и техните предвидени и непредвидени разходи. Освен, че се забавляваха, децата затвърдиха и ключови личностни умения като: работа в екип, ефективна комуникация, презентационни умения и лидерство.

X