SOS Детски селища България е организация за социално развитие, която гарантира правото на всяко дете да има семейство и да расте в среда на любов, уважение и сигурност.

Обучение „Защитно поведение“

04/06/2019 – На 13 и 14 май в Парк хотел „Москва“, София се проведе първата част от серия обучения „Защитно поведение“ по проект „Силни и здрави“ на Johnson & Johnson и Международната организация SOS Детски селища. Фокусът на обучението беше насилието над и между деца, превенция и справяне с целенасочените и систематични действия на сексуален тормоз над деца в по-слаба и уязвима позиция.

 
Лектор на обучението беше Хилда О‘Калаган от Австралия, специалист по Психология и Криминология. В обучението се включиха наши психолози, социални работници и педагози. Проектът „Силни и здрави“ е с продължителност 2 години (2019 – 2020) и обхваща пет държави: България, Румъния, Сърбия, Босна и Херцеговина, Хърватия. Съставен е от 3 модула:

  • „Силни и устойчиви“ – програма „Защитно поведение“
  • „Спокойни и здрави” – професионално обучение в отговор на нападение;
  • „Излекувани от травма” – лечение на травма и на трудно поведение.

Проявите на насилие са силно деструктивни за детската психика и могат да доведат до сериозни проблеми на по-късен етап от живота на детето. Целта на обучението е навременно разпознаване на насилието, вземане на устойчиви мерки за предотвратяването му, защита и подкрепа на детето. Надяваме се, чрез този проект да подобрим живота на децата в риск и да увеличим капацитета на професионалистите, които работят с тях.