SOS Детски селища България е организация за социално развитие, която гарантира правото на всяко дете да има семейство и да расте в среда на любов, уважение и сигурност.

Обучение на екипите на SOS Семейните ни домове във Велико Търново и Габрово

03/11/2027 – Тази седмица в SOS Детско селище Трявна се проведе обучение на екипите на SOS Семейните ни домове във Велико Търново и Габрово.

Грижата и подкрепата на деца и младежи с неприемливо поведение беше фокус на дискусиите и на тренинг сесиите, водени от Николай Златев, психолог и психотерапевт.

Участниците изразиха удовлетвореност от получените знания и очаквания за още насоки за справяне с трудни случаи.