SOS Детски селища България е организация за социално развитие, която гарантира правото на всяко дете да има семейство и да расте в среда на любов, уважение и сигурност.

Ново обучение по темата за правата на децата!

30/04/2024 – През изминалия уикенд в SOS Детско селище Дрен се проведе третото обучение за деца и младежи по Проект „Заедно“, в което деца обучават своите връстници. В него участваха 18 деца на възраст 12-18 г. от Център за настаняване от семеен тип на деца без увреждания в село Дрен, Преходни жилища Горна баня и SOS Семейни домове София. Темата отново беше правата на децата и различните нива и възможности за детско и младежко участие в процеса на вземане на решения с обществено значение.

Като обучители се изявиха Георги, Мария и Жоро – младежи, ученици и студенти, преминали в края на миналата година обучение за обучители на връстници по проекта. Тримата, с помощта на съветника детско и младежко участие Катерина, и ментора Калина поднесоха пред любознателните тинейджъри темата за правата на децата.

По време на обучението цареше ведра и дружелюбна атмосфера, като за това спомогнаха редица групови игри на открито за стопяване на леда и създаване на връзка между участниците и обучителите. Постижение за обучителния екип беше пълноценното включване в груповите занятия на седем младежи бежанци от Сирия и Афганистан. Те с помощта на допълнителен превод успяха да се запознаят и мислят по въпросите за правата на децата, изразяваха своето мнение и активно участваха в изпълнението на поставените задачи. Участниците в обучението трябваше да изпълняват разделени в групи редица задачи, които след това да представят пред всички. Накрая изготвиха своите послания към възрастните, относно тяхното право на участие и изразяване на мнение. Срещата с възрастните, от които зависи вземането на решения, тепърва предстои. Тя е вече планирана за май и всички – и участници, и обучители я очакват с нетърпение.