SOS Детски селища България е организация за социално развитие, която гарантира правото на всяко дете да има семейство и да расте в среда на любов, уважение и сигурност.

Нова среща на Детския и Младежкия съвет по проект „Заедно“

03/07/2023 – На 29-ти и 30-ти юни Детският и Младежкият съвет към проект “Заедно“ работиха по въпросите на детско и младежко участие и дадоха предложения за важни и значими за тях теми.

Децата и младите хора заявиха, че искат техният глас да се чува и да се има предвид при вземане на важни за тях обществени решения. Агресията в училище, здравословният начин на живот и детската бедност са сред темите, по които децата и младежите дадоха конкретни предложения. Общуването заедно създаде творческа атмосфера и изгради приятелства, които ще продължат и в следващите срещи, очаквани с нетърпение.