SOS Детски селища България е организация за социално развитие, която гарантира правото на всяко дете да има семейство и да расте в среда на любов, уважение и сигурност.

Национална конференция „От грижа към самостоятелност: подкрепа на младежите, напускащи и напуснали грижа в България“

23/05/2019 – На 21 и 22 май в зала 7 на НДК се проведе конференция на тема „От грижа към самостоятелност: Права и потребности на младежите, напускащи и напуснали алтернативна грижа“. Целта на конференцията беше да даде гласност пред професионалната общност на национално представително социологическо изследване, направено по поръчка на Сдружение SOS Детски селища България, за младежите, напускащи грижа.

 
Конференцията дискутира добри практики и възможности за подкрепа на младежите, попадащи в тази целева група, и прие проекто-декларация, която ще бъде редактирана след обратната връзка на участниците в конференцията и изпратена към държавните институции. Конференцията е част от застъпнически проект на SOS Детски селища България, насочен към подобряване на нормативната рамка, политиките и практиките, свързани с младежите, излизащи или излезли от грижа.
В конференцията взеха участие над 100 души от цялата страна, включително младежи, напускащи или напуснали грижа, държавни институции, общини, доставчици на социални услуги, приемни родители и експерти.

 
Конференцията започна с приветствие от страна на Веселин Комитов, Председател на УС на Сдружението. Мария Данчева, представител на международна организация SOS Детски селища, отбеляза, че 2019 г. е специална за нас, защото празнуваме 70 години от създаването на първото детското селище в Имст, Австрия. Годишнината отбелязваме със специално изследване, което показва как организацията е повлияла върху живота на децата, били в нашите програми за грижа. „Като международна организация имаме амбицията не просто да предоставяме грижа, а да повлияем върху развитието на обществата, в които работим и да подпомогнем социалното включване на децата, които са били в алтернативна грижа. За тези 70 години организацията е подкрепила 70 000 деца в алтернативна грижа и повече от 350 000 деца, които са били в семейства, нуждаещи се от услуги по превенция“, отбеляза тя.

 
Ева Жечева, директор на Дирекция „Права на детето“ към Омбудсмана, се обърна към всички с писмо от Мая Манолова. Тя благодари на SOS Детски селища България за „нашата последователна работа, в която изграждаме устойчиви модели на работа и осигуряваме плавен преход при преминаването от грижа към самостоятелност“. От свое име Ева Жечева призова да посветим тази конференция на десетките и стотици насилвани деца в България, на тези които все още са в институции и алтернативна грижа.

 
Димитрина Петрова, директор „Развитие програми“ в SOS Детски селища България, каза: „Искаме хубавите практики, които SOS Детски селища България са развили в течение на няколко десетки години и също така и практиките на други организации да бъдат споделени и много се надяваме държавните институции да възприемат тези практики и те да влязат в една бъдеща законодателна рамка и рамка от политики, които много по-добре да подготвят тези младежи за самостоятелен живот.“

 
Резултатите от изследването, направено по поръчка на SOS Детски селища България, сочат, че 90% от младежите, преминали през грижата на SOS Детски селища, са си намерили работа. А почти всички – 98 на сто се справят добре като родители и не са изоставили собствените си деца. Картината в страната обаче извън SOS Детски селища буди тревога: над 60% от младежите не знаят къде ще живеят след като навършат 18 години. Изследването показва много сериозни проблеми в качеството на подготовката за самостоятелен живот след излизане от грижа. Младежите споделят, че имат нужда от повече подкрепа. Най-много – 30 на сто казват, че имат нужда от подкрепа при намиране на работа, почти толкова разчитат и на помощ за намиране на жилище.

 
Участниците в конференцията се обединиха около разбирането, че за да се подобрят шансовете за пълноценен самостоятелен живот на младите хора, напускащи и напуснали алтернативна формална грижа в България, е необходимо гражданските организации и държавните органи да работят заедно и в непрекъснат диалог за подобряване на нормативната рамка, политиките и практиките, свързани с младежите, излизащи или излезли от грижа.