SOS Детски селища България е организация за социално развитие, която гарантира правото на всяко дете да има семейство и да расте в среда на любов, уважение и сигурност.

Надя и Зори от SOS Центъра ни за обществена подкрепа във В.Търново с отличия – „най-добрите социални на света“ и „феи на доброто“

18/03/2021 – В Световния ден на социалната работа, 16 март, екипът на SOS Центъра ни за обществена подкрепа във Велико Търново отново имаше повод за гордост – Надежда Попова и Зорница Шереметска, социални работници в ЦОП, получиха персонални грамоти „Социален работник на годината – 2021“. Номинацията е излъчена от Министерство на труда и социалната политика, а грамотите връчи г-жа Росица Димитрова, Директор на Дирекция „Социални дейности и здравеопазване“ в Община Велико Търново.

 Надя и Зори получиха отличието, защото:Показват висок професионализъм в работата: винаги зачитат и уважават личното достойнство на потребителите на  услугата; Опират се на силните страни на детето/родителя и насърчават неговото развитие; Проявяват отдаденост и въвлеченост в работа“, гласи номинацията.

 За 10 години като мобилен екип на SOS Центъра Надежда и Зорница са работили за социалното включване на повече от 600 уязвими деца и родители в обществения живот, за защита на детското право на дом и любов, за постигане на по-добро качество на живот и отговорност на родителите. Посетили са стотици адреси за работа на терен, влизали са в домове, в които заедно с децата живеят Нищетата, Страхът, Болестите, Заразите. С думите  си и със сърцата си са превързали десетки детски души, сторили са всичко по силите си, за да не останат счупени детски съдби.

Като екип откриха и мотивираха студентите от Правна клиника във Велико Търново да доброволстват и подкрепят детски празници. Направиха невъзможното и заведоха деца на лечение във Варна, Плевен и София.

Активно участваха в проект „Подай ръка – мобилни екипи в помощ на деца и семейства в риск“ на Сдружение SOS Детски селища България и в предложенията за отпечатаните през 2016 г. Стандарти за предоставяне на „Мобилна социална услуга за деца и семейства в риск“.

Най-голямото постижение на Мобилен екип социални работници Надежда Попова и Зорница Шереметска е, че след 10 години продължават да работят със същия ентусиазъм и всеотдайност към децата в нужда, проправят пътека на новите колеги в екипа  и вярват в мисията на социалния работник днес.

Ето и обратната връзка сред потребителите на ЦОП за работата им: „Най-добрите социални на света“ и „Феи на доброто“. Колегите им от ЦОП го описват като: „изключителен екип, всеотдайни, подкрепящи.

 ЧЕСТИТО ОТЛИЧИЕ, НАДЯ И ЗОРИ!

БЪДЕТЕ ВСЕ ТАКИВА!

БЪДЕТЕ ЗДРАВИ!

БЪДЕТЕ УБУНТУ!

 

X