SOS Детски селища България е организация за социално развитие, която гарантира правото на всяко дете да има семейство и да расте в среда на любов, уважение и сигурност.

На прага на самостоятелния живот

18/05/202 – Запознайте се с Ерика и Джовани. Две пораснали деца в SOS приемните ни семейства в Перник. И на двамата след около месец им предстои да напуснат приемните си семейства и да станат самостоятелни.

Разбира се, ние ще продължим да ги подкрепяме морално и финансово до постигането на тяхната пълна самостоятелност. Това ще стане след включването им в Проекта „Пътеки към свободата“ и Програма „Начало на самостоятелен живот“.

Те ще бъдат подкрепени финасово при наемането и заплащането на подходящи квартири в  Перник,  професионални  и езикови курсове, здравна грижа и др.

Младежите вече попълниха  и изпратихха молбите си за участие в програмите и вече по-спокойни очакват началото на своя самостоятелен  живот. Нямат търпение да реализират мечтите си, защото знаят, че не са сами. 

X