SOS Детски селища България е организация за социално развитие, която гарантира правото на всяко дете да има семейство и да расте в среда на любов, уважение и сигурност.

Мобилен център за полово възпитание и култура

22/02/2023 – Новата ни дейност – Мобилен център за полово възпитание и култура във Велико Търново стартира с февруарско двудневно обучение на студенти доброволци от специалност Психология на търновския университет.  Обучението беше базирано на издадения наръчник  –  „Пътеводител в света на половото възпитание и култура“.  Темата за това, кога започва половото възпитание е изключително важна, но не по-малко важно е да има специалисти, готови да прилагат тези знания на практика.

И така започнахме обучението. Студентите участваха в ролеви игри и от позицията на деца на различна възраст  задаваха своите неудобни въпроси: Откъде идват бебетата и как съм се родил? Какво е секс? Какво е презерватив? и т.н. Друга група в позицията на родители се опитваха да дадат адекватни отговори. „Сблъскаха“ се страховете на родителите и на децата, които изграждат невидима преграда, правеща комуникацията помежду им трудна, а понякога дори невъзможна. По време на обучението студентите не само придобиха умения да водят  тренингово обучение на деца от 4 до 14 години, но и се докоснаха до себе си – върнаха се в детството си, „повториха“  пубертета и се замислиха за това какви родители ще бъдат. Научиха, че в разговора за пол и полова култура важни са думите и уважението,  с което се обръщаме към тази толкова важна и интимна тема.

В края на обучението всеки от тях сподели какво е било да премине през тези два дни. Оказа се, че да се говори за тази тема не е нито толкова страшно, нито толкова притеснително, когато имаш защитена среда и подходящи думи, които да използваш. Сега им предстои те самите да станат обучители и да влязат в детски градини и училища, за да показват пътя на половото възпитание и култура на децата.

За нас предстои ново обучение в края на февруари 2023 г. – този път на специалисти от училища и детски градини. За да имаме думите и уважението към темата. И да предоставим нашия Пътеводител на знаещи и можещи колеги.

 

Иванина Анчева и Надежда Попова – екип на Мобилен център за полово възпитание и култура