SOS Детски селища България е организация за социално развитие, която гарантира правото на всяко дете да има семейство и да расте в среда на любов, уважение и сигурност.

Младежки лагер в SOS Детско селище Дрен

 30/10/2023 – За втора поредна година в SOS Детско селище Дрен се проведе младежкото събитие „Предай нататък“. То се състоя в периода 15 – 17 септември и в него взеха участие 16 младежа на възраст 14г.-24г. За първа година в събитието имаше младежи от Афганистан, Сирия и Украйна.

Тази година младите хора от SOS Семейните ни домове в София и от Програма „Начало на самостоятелен живот“ бяха обединени и приканени да споделят своите лични преживявания и опит по темата „ Значението на партньорството и емоциите в нашето ежедневие – по време на работа и срещи с приятели “. Младежите имаха възможност свободно да изразяват позициите си по време на работа и да записват своите препоръки и съвети един към друг и към нас възрастните.

Освен в сериозната, обучителна част водещо и за останалите дейности от събитието бе кооперирането и екипността. Младежите сами си приготвяха храната отново обединени от темата за партньорството. Сами правеха разпределение на домакинските задължения, следвайки принципа на доброволността и заедността. Партнираха си и около лагерния огън и около приготвянето на мултикултурната вечеря. Последната вечер завърши с дискотека, на която отново имаше музика и танци от четирите държави.

Силно впечатление направиха презентациите, подготвени от самите младежи, за празниците, традициите и културните особености на различните държави. Накрая всички се обединиха около  извода, че макар и говорещи различни езици, изповядвайки различни религии, ние всъщност сме много близки в своите усещания, емоции и реакции и можем да си партнираме и обединим в името на една идея или кауза.