SOS Детски селища България е организация за социално развитие, която гарантира правото на всяко дете да има семейство и да расте в среда на любов, уважение и сигурност.

Митко и медалите

12/02/2018 – Митко расте под грижите на своето SOS приемно семейство в Перник и ходи на уроци по математика и английски език. Той е само в пети клас, но вече спечели първо и трето място (златен и бронзов медал) на престижни градски състезания по математика. „Много обичам да решавам задачи, особено с триъгълници“ – споделя Митко. Но геометрията далеч не е единствената му сила, той обича и часовете по английски език. И двата предмета му доставят огромно удоволствие. Бележникът му е пълен с шестици и петици и завърши първия срок с отличен успех.