SOS Детски селища България е организация за социално развитие, която гарантира правото на всяко дете да има семейство и да расте в среда на любов, уважение и сигурност.

Мира и Севдиш – по пътя към свободата

21/09/2021 – Мира и Севдиш са приятелки и също са от младите хора, които подкрепихме чрез проекта ни „Пътеки към свободата: Овластяване на младежи от алтернативна грижа да заживеят самостоятелно и пълноценно“.

Мира  е от село Караманово, област Русе. Израства в алтернативна грижа и живее в Русе. Иска да помага на децата и да се занимава със социални дейности. Кандидатства социална педагогика в РУ „Ангел Кънчев“ и е приета.

„В момента не работя, но за да съм самостоятелна и един ден да работя в подкрепа на децата, знам, че трябва да си намеря работа, докато съм студентка. Затова с приятелката ми Севдиш се записахме на курс по маникюр, педикюр и ноктопластика, който беше финансиран от сдружение SOS Детски селища и проекта им „Пътеки към свободата“, споделя Мира.

Мира и Седвидш вече завършиха успешно курса, преминаха и теста в онлайн обучението, получиха сертификати и смело започват да крачат по своя път към свободата.

Целта на проекта „Пътеки към свободата: Овластяване на младежи от алтернативна грижа да заживеят самостоятелно и пълноценно“ е да овласти 210 младежа, които напускат различни форми на алтернативна грижа, успешно да започнат самостоятелен живот чрез предоставяне на иновативна нова услуга – „Подкрепа за самостоятелен живот“. До момента сме подкрепили над 60 младежа. Подкрепата, от която младите хора се възползват, се осъществява чрез индивидуализиран пакет подкрепящи дейности и услуги с цел постигане на:

  • Продължаващо образование;
  • Устойчива заетост;
  • Редовен доход;
  • Осигурено жилище;
  • Добро здраве и отговорност за своето благополучие.

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Сдружение SOS Детски селища България и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази публикация отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

 

 

X