SOS Детски селища България е организация за социално развитие, която гарантира правото на всяко дете да има семейство и да расте в среда на любов, уважение и сигурност.

Международен ден за борба с насилието

30/11/2023 – И тази година, екипите на SOS Консултативните ни центрове (Центровете ни за обществена подкрепа) във Велико Търново, Габрово и Трявна отбелязаха международния ден за борба с насилието – 25 ноември по различен начин.

Избрахме да заведем деца от алтернативна грижи при животни в алтернативна грижа. Мястото бе Спасителен център за диви животни ЗЕЛЕНИ БАЛКАНИ в град Стара Загора. Там живеят и се възстановяват наранени диви птици и животни.

Екипът на спасителния център запозна децата с основната си дейност – да се грижат и помагат. Специалистите поставиха акцент върху човешката намеса – замърсяването на околната среда, насилието от страна на хората. Проведоха дискусия с децата за проблемите на наранените птици и животни. Показаха  алтернативни варианти за грижа и  връщане в природата. В края на посещението децата се разходиха сред животните в Центъра, които са трайно увредени. Екипът на спасителния център привлече децата към своята кауза.

 

Тръгнаха си замислени и развълнувани от преживяното. Имаха възможност да споделят, да попитат още неща. Дадохме шанс да разкажат на приятел и през пролетта да дойдем – всяко дете с приятел. Защото ние заставаме против насилието и вярваме , че то е недопустимо – и срещу хора, и срещи животни.