SOS Детски селища България е организация за социално развитие, която гарантира правото на всяко дете да има семейство и да расте в среда на любов, уважение и сигурност.

Международен ден на социалния работник

17/03/2020 – Тази година Международният ден на социалния работник, 17 март, ни заварва в условия на пандемия, която застрашава всички нас, но най-много най-уязвимите хора. Преди няколко дни правителството обяви извънредно положение в страната. Ние, служителите на SOS Детски селища България, социални работници и професионалисти от сферата на социалните услуги, сме на поста си – в нашите приемни семейства, центрове за настаняване от семеен тип, центрове за обществена подкрепа. В нашето голямо семейство и ние, подобно на много други, спешно търсим решения в една напълно непозната кризисна ситуация, за да предпазим здравето и живота на децата, младежите и семействата, за които се грижим, както и на всички, които ги подкрепят.

Ние работим за това всяко дете да остане в своето семейство, а ако то загуби родителска грижа, ние правим всичко възможно да осигурим за него среда, възможно най-близка до семейната.

Днес ние поздравяваме всички наши колеги с празника на социалния работник. Пожелаваме на нашата професионална общност най-после да бъде оценена по достойнство и да получи признанието, което заслужава.

Мили колеги и хора с големи сърца, благодарим ви за безценния труд и ви пожелаваме здраве и сили да останете на поста си, защото такава е нашата професия и такова е нашето призвание. Ние ще продължим да работим заедно и отговорно, за да се справим с това, което ни очаква в тези трудни дни!

X